Proizvodi > Spojni jezičci >

Spojni jezičci za štampane ploče

Materijal: CuZn, Čelik

Zaštita: Cu, Sn, Ni

Spojni jezičak

Kod 6301

Spojni jezičak

Kod 6302

Spojni jezičak

Kod 6303

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

Spojni jezičak

Kod 6304

Spojni jezičak

Kod 5036

Spojni jezičak

Kod 5031

Spojni jezičak

Kod 5030

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

 

 

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

 

Kontakt žabica

Kod 5302

Kontakt dipola za antene

Kod 6305

Držač koaksijalnog kabla

Kod 5612

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

Materijal: CuZn

Zaštita: Cu, Sn

 

Materijal: Čelik

Zaštita: Sn ili Ni