Proizvodi > Plastični delovi >

Plastični konektori

 

 

Tip konektora

 

 

Kod

Za kontakte

Dimenzije (mm)

B

C

L

Navlaka

 

 

 

8001

 

 

5011

 

5012

 

5013

 

 

 

9

 

 

 

5

 

 

 

23.5

Navlaka

za ugaoni kontakt

 

 

 

80011

 

 

 

5497

 

 

 

 

 

 

4.8

 

 

 

13.6

 

 

 

20

Navlaka

 

 

 

8002

 

5011

 

5012

 

5013

 

 

 

 

9

 

 

 

4.6

 

 

 

25.3

Jednopolno kućište

žensko

 

 

 

8003

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

12.4

 

 

 

9.2

 

 

 

31.8

Jednopolno kućište

muško

 

 

 

8004

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

10

 

 

 

6.7

 

 

 

24.1

Dvopolno kućište

žensko

 

 

 

8041

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

15.1

 

 

 

13.2

 

 

 

31.8

Dvopolno kućište

muško

 

 

 

80042

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

13

 

 

 

10

 

 

 

22.9

Dvopolno T kućište

žensko

 

 

 

80043

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

14

 

 

 

19.5

 

 

 

31.5

Dvopolno T kućište

muško

 

 

 

80044

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

10

 

 

 

16.5

 

 

 

23

Tropolno kućište

žensko

 

 

 

80045

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

15.2

 

 

 

20

 

 

 

31.8

Tropolno kućište

muško

 

 

 

80046

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

13

 

 

 

18

 

 

 

22

Tropolno kućište

za far

 

 

 

80047

 

 

5496

 

5498

 

 

 

 

 

26.6

 

 

 

23.8

 

 

 

20.6

Četvoropolno kućište

žensko

 

 

 

8005

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

26.5

 

 

 

15.2

 

 

 

32.5

Četvoropolno kućište

muško

 

 

 

8006

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

23.3

 

 

 

15.4

 

 

 

24.1

Šestopolno kućište

žensko

 

 

 

8007

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

31.3

 

 

 

17.8

 

 

 

32.5

Šestopolno kućište

muško

 

 

 

8008

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

28.5

 

 

 

13.8

 

 

 

24.2

Osmopolno kućište

žensko

 

 

 

8009

 

5021

 

5022

 

5023

 

 

 

 

40.4

 

 

 

18.5

 

 

 

33

Osmopolno kućište

muško

 

 

 

8010

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

37.9

 

 

 

13.7

 

 

 

24.1

Osmopolno kućište

muško

 

 

 

80101

 

5015

 

5016

 

5017

 

 

 

 

32.8

 

 

 

19.5

 

 

 

24.1