Proizvodi > Plastični delovi >

Brojevi i slova abecede i cifre od 0 do 9

za označavanje provodnika

 

 

Kod

 

TIP

Presek provodnika

mm2

Prečnik provodnika sa izolacijom

mm

1101

PA0

0.75-1.5

2.0-3.2

1102

PA1

1.5-4

3.0-4.2

Izrađeni su od PVC mase u žutoj boji sa crnim oznakama ili u bojama spektra.