Proizvodi > Prese >

Stone prese

 

 

 

 

 

Ručna

stona presa

 

RP-600

 

 

 

Kod 7701

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

700

120x170

Ř10

17

24

 

 

 

 

Pneumatska

stona presa

 

PP-1000

 

 

 

Kod 7702

 

 

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

1100

120x170

Ř10

21

16

1)Uz pneumatsku presu se isporučuje cilindar Ř50x110, razvodnik 5/2 sa nožnim aktiviranjem i pneumatska slavina. Svi pneumatski delovi su povezani elastičnim crevima i presa je spremna za rad.

2) Obaveza kupca je da do prese dovede sabijeni vazduh 6-8 bara, prečišćen i zauljen.

 

 

 

 

Ručna

stona presa

 

RP-1

 

 

 

Kod 7704

 

 

 

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

200

78x90

Ř8

5

17

 

 

 

 

 

 

Ručna

stona presa

 

SRP-2

 

Kod 7712

 

 

 

 

 

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

1200

120x160

Ř10

30

40

 

Ručna presa sa finim podešavanjem donje mrtve tačke 0,02 mm  sa kočnicom 

 

 

 

 

 

 

Ručna

stona presa

 

SRP-1

 

Kod 7711

 

 

 

 

 

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

1200

120x160

Ř10

29

40

 

 

 

 

 

 

Pneumatska stona presa-udarna

 

SPP-4

 

Kod 7714

 

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

2500

120x160

Ř10

30

100

1)Uz pneumatsku presu se isporučuje udarni cilindar i sve ostale komponente potrebne za dvoručno aktiviranje prese. Svi pneumatski delovi su povezani elastičnim crevima i presa je spremna za rad.

2) Obaveza kupca je da do prese dovede sabijeni vazduh 6-8 bara, prečišćen i zauljen.

 

 

 

 

 

Pneumatska stona presa

 

SPP-3

 

Kod 7713

 

 

 

Sila F

 

daN

Radni sto

AxB

mm

Otvor za čep alata

mm

Težina

 

kg

Hod pritiskivača

mm

500

120x160

Ř10

30

50

1)Uz pneumatsku presu se isporučuje cilindar Ř100x50, razvodnik 5/2 sa nožnim aktiviranjem i pneumatska slavina. Svi pneumatski delovi su povezani elastičnim crevima i presa je spremna za rad.

2) Obaveza kupca je da do prese dovede sabijeni vazduh 6-8 bara, prečišćen i zauljen.