Proizvodi > Električni uređaji >

Korektori napona

 

 

     Korektor napona je uređaj koji koriguje, odnosno podiže napon tamo gde napon mreže pada ispod 198 V (220 V - 10%). Primenjuje se tamo gde bi takvi padovi napona mogli da ugroze normalan rad električnih uređaja čija nominalna snaga nije veća od snage korektora. Korektor napona se primenjuje za povezivanje na mrežni napon raznih uređaja kao što su frižideri, zamrzivači, video i audio uređaji, računari, ručni alati i slično.

Na jedan korektor može da se priključi i više uređaja ali njihova ukupna snaga ne sme da pređe nominalnu snagu korektora.

 

Korektor napona

600W

Korektor napona

1200W

 

- Ulazni napon: 170-242 V; 50Hz

- Izlazni napon: 200-242 V; 50Hz

- Korekcija:  + 20%

- Brzina prebacivanja korekcije: 10ms

- Maksimalna dozvoljena snaga: 600 VA

- Osigurač:  3.15 A

- Dimenzije: 155 x 180 x 120

- Težina: 4 kg

 

- Ulazni napon: 170-242 V; 50Hz

- Izlazni napon: 200-242 V; 50Hz

- Korekcija:  + 16%

- Brzina prebacivanja korekcije: 10ms

- Maksimalna dozvoljena snaga: 1200 VA

- Osigurač:  6.3 A

- Dimenzije: 175 x 260 x 160

- Težina: 6 kg

Korektor napona

3S-1000W

Korektor napona

3000W

 

- Ulazni napon: Uu= 145-242 V~, 50Hz

- Izlazni napon: Ui= 195-242 V~, 50Hz

- Snaga na izlazu: P= 1000 VA

- Ulazna struja: Imax= 5A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije: 210 x 280 x 180

- Težina: 7 kg

 

- Ulazni napon: Uu= 170-242 V~, 50Hz

- Izlazni napon: Ui= 200-242 V~, 50Hz

- Snaga na izlazu: P= 3000 VA

- Ulazna struja: Imax= 16A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije: 225 x 305 x 190

- Težina: 12 kg

Korektor napona

10kW

Korektor napona

6152-1700W

 

 

 

- Ulazni napon: Uu= 170-242 V~, 50Hz

- Izlazni napon: Ui= 200-242 V~, 50Hz

- Snaga na izlazu: P= 10kW

- Ulazna struja: Imax= 50A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije:

- Težina:

 

 

 

 

- Ulazni napon: Uu= 158-258 V~, 50Hz

- Izlazni napon: Ui= 212-229 V~, 50Hz

- Snaga na izlazu: P= 1700 VA

- Ulazna struja: Imax= 8A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije: 250 x 320 x 180

- Težina: 12kg

Korektor napona

2S-3F-10kW

Korektor napona

3F-7500W

 

- Ulazni napon: Uu= 3 x (140-242 V~, 50Hz)

- Izlazni napon: Ui=  3 x (195-242 V~, 50Hz)

- Snaga na izlazu: P= 10kW

- Ulazna struja: Imax= 3x25A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije:

- Težina:

 

 

 

 

 

- Ulazni napon: Uu= 3 x (170-242 V~, 50Hz)

- Izlazni napon: Ui=  3 x (200-242 V~, 50Hz)

- Snaga na izlazu: P= 3 x 2500 VA

- Ulazna struja: Imax= 3 x 16A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije:

- Težina:

Korektor napona

3F-10kW

Korektor napona

3F-20kW

 

- Ulazni napon: Uu= 3 x (170-242 V~, 50Hz)

- Izlazni napon: Ui=  3 x (200-242 V~, 50Hz)

- Snaga na izlazu: P= 3 x 10 kVA

- Ulazna struja: Imax= 3 x 20A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije:

- Težina:

 

- Ulazni napon: Uu= 3 x (170-242 V~, 50Hz)

- Izlazni napon: Ui=  3 x (200-242 V~, 50Hz)

- Snaga na izlazu: P= 3 x 20 kVA

- Ulazna struja: Imax= 3 x 35A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije:

- Težina:

Korektor napona

3F-30kW

 

 

 

 

- Ulazni napon: Uu= 3 x (170-242 V~, 50Hz)

- Izlazni napon: Ui=  3 x (200-242 V~, 50Hz)

- Snaga na izlazu: P= 3 x 30 kVA

- Ulazna struja: Imax= 3 x 50A

- Stepen mehaničke zaštite:

   IP 22 Z br. 03-979/2

- Dimenzije:

- Težina: