Proizvodi > Električni uređaji >

Kontroler punjenja i pražnjenja baterije

KPP

 

 

   Kontroler punjenja i pražnjenja (KPP) je namenjen za kontrolu i  indikaciju  napunjenosti  i ispražnjenosti  baterija  za viljuškare nazivnog napona od 12V do 80V.

   Kada je ugrađen na viljuškaru sa baterijom, KPP sprečava da se baterija isprazni  više  nego što je predviđeno. Time se sprečavaju sve štetne posledice prepražnjenosti baterije.

   Kada je ugrađen na punjaču baterija, KPP sprečava prepunjavanje baterije preko propisanog napona i time sve štetne posledice prepunjenosti.

   Pošto ima ugrađen histerezis punjenja, KPP ugrađen na punjaču dopušta  da  baterija  bude beskonačno dugo  vezana  bez nadzora radnika.  Sam  KPP uključuje i isključuje punjenje  prema zadatim naponima  tako da stalno dopunjuje bateriju,  a nikako ne može da dođe do prepunjavanja.

 

 

 

 

TEHNIČKI PODACI

 

KPP-A        Nazivni napon           Umin (V)           baterije  (V)           (ta~ka P)        

            KPP-A12              12              10.5    

            KPP-A18              18              15.75

            KPP-A24              24              21.0

            KPP-A36              36              31.5

 

KPP-B                                            

            KPP-B40               40              35

            KPP-B48               48              42

            KPP-B72               72              63

            KPP-B80                80             70

                                                                                                                       

            Napon prekidanja         240 V     120 V

            Struja prekidanja          5 A         10 A

            Dimenzije: 70 x 105 x 30 mm