Proizvodi > Električni uređaji >

Ah metar

 

 

Ah-metar je instrument za merenje kapaciteta i jačine jednosmerne struje prilikom punjenja ili pražnjenja baterija ili u galvanizacijama. Može da se koristi svuda gde se radi o jednosmernoj struji i postoji potreba za merenjem protoka struje u određenom vremenu.

Ah-metar može da se koristi kao samostalni uređaj ili se ugrađuje u druge uređaje kao što su punjači, pražnjači i ispravljači. Namenjen je isključivo za jednosmerne struje.     

Instrument radi i kao ampermetar za merenje jednosmerne struje. Prikaz kapaciteta u amperčasovima ( Ah ) ili prikaz jačine struje u amperima ( A ) bira se pritiskom na taster.

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKI PODACI

 

I max = 200 A  

 ( maksimalna struja koja može da se meri)

 

Napajanje 220 V, 50 Hz

Dimenzije: 160 x 160 x 70 mm