Proizvodi > Električni uređaji >

Auto prekidač svetla

 

 

Serija 1

 

 

Auto prekidač svetla C-12V (serija 1) je uređaj za automatsko paljenje svetla kod automobila. Uređaj uključuje svetla automatski tek 4 do 5 sekundi posle startovanja motora. Namenjen je za motorna vozila koja koriste akumulatore nazivnog napona kako 12V tako i 24V. Vozač je rasterećen razmišljanja o tome da li je upalio svetla prilikom startovanja motora, ili da li je ugasio svetla posle prestanka rada motora.

Namenjen je za vozila kod kojih na manuelni prekidač dolazi pozitivan(+) pol sa kontakt brave. (Vidi šemu povezivanja uređaja)

Uređaj je atestiran  (RSO 04-001 10).

 

Dimenzije: 50 x 85 x 30 mm

 

Serija 2

 

Auto prekidač svetla C-12V (serija 2) je uređaj za automatsko paljenje svetla kod automobila. Uređaj uključuje svetla automatski tek 4 do 5 sekundi posle startovanja motora. Namenjen je za motorna vozila koja koriste akumulatore nazivnog napona kako 12V tako i 24V. Vozač je rasterećen razmišljanja o tome da li je upalio svetla prilikom startovanja motora, ili da li je ugasio svetla posle prestanka rada motora.

Namenjen je za sva vozila bez obzira na polaritet napona koji dolazi na manuelni prekidač.

Dopunska funkcija uređaja je da zvučno upozorava na nepravilno punjenje akumulatora. Ukoliko je napon punjenja akumulatora veći ili manji od propisanog (oko 14V ), uređaj na 30 sekundi daje dvozvučni signal.

Uređaj je atestiran  (RSO 04-001 10).

Dimenzije: 50 x 85 x 30 mm